بزرگ شدنت...

 احساسم... احساس عروسکیست...

که با بزرگـــ  شدنت...

دور انداخته شد...

دیگر برنگرد...

نمیخواهم ببینی این « من» را ...

که چقدر شکست تا یک انسان حقیقی باشد...

رفیق...

یاد بگیر...! بعد از
...من...

دیگر برای ساختن
...خودت...

کسی را ویران نکن...

 

 

بد ترین ظلمی که میتونی
در حق کسی که دوست داره بکنی...

اینه که... به حال
خودش رهایش کنی...

تا برای خودش...

آروم و بی صدا...

بسوزه... بشکنه... بمیره...

دلنوشته های یه دختر بهاری

 

              ----------------------------------------------------------------------

و اما من...

 

من این روزها...

پر از شوق زندگیم... پر از پرواز... پر از امید و

                       انگیزه...

 

شاید دلنوشته هایم هنوز بوی غم بدهند... اما هنوز...

 

                          من زنده ام ...

و شک ندارم

آن ها هم به زودی مسیرشان را در جهت سبز زندگی

 پیدا خواهند کرد...

 

زمستان برفیتان پر از بهار...

 

             دلهایتان پر از خدا...

 

             و افکارتان پر از امید....

 

                     دوستتون دارم...

/ 26 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پیتر پن

سلام منیره خانم حالت چطوره؟

صدف

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

★♥sHiLiN♥★

الهی بگردمـ ببخش کم سرمیزنمـ :/ روشنه در حد لیگ :)))[نیشخند]

ادم برفی

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد تو بخند.... من شهر را دوباره میسازم.....[لبخند]

setare

¤¤¤------در اوج نياز و بي نيازي هيچگاه خدا رو از ياد مبر-------¤¤¤ ¤¤--او در همه لحظه ها در کنار توست کافيست صدايش بزني--¤¤ ¤¤¤----اوست که به هر چيزي حس بودن مي بخشد---¤¤¤

♠○مهـــــــــر○♠

می توانی بروی قصه و رویا بشوی/ راهی دورترین نقطه ی دنیا بشوی/ ساده نگذشتم از این عشق ، خودت می دانی/ من زمینگیر شدم تا تو ، مبادا بشوی/ آی ! مثل خوره این فکر عذابم می داد ؛/ چوب ما را بخوری ، ورد زبان ها بشوی/ من و تو مثل دو تا رود موازی بودیم/ من که مرداب شدم ، کاش تو دریا بشوی/ دانه ی برفی و آنقدر ظریفی که فقط/ باید از این طرف شیشه تماشا بشوی/ گره ی عشق تو را هیچ کسی باز نکرد/ تو خودت خواسته بودی که معما بشوی/ در جهانی که پر از وامق و مجنون شده است/ می توانی عذرا باشی، لیلا بشوی/ می توانی فقط از زاویه ی یک لبخند/ در دل سنگ ترین آدم ها جا بشوی/ بعد از این، مرگ نفس های مرا می شمرد/ فقط از این نگرانم که تو تنها بشوی...

میتــــــرا

╗═══════════╔ ║ خندیدن خوب است ╝═══════════╚ ╗════════════╔ ║ گریه آدم را آرام میکند ╝════════════╚ ╗═══╔ ║ اما .. ╝═══╚ ╗════════╔ ║ لعنت بر بغض ╝════════╚ ...

sahar

ما امسال می خوایم واسه چهارشنبه سوری پوست پسته هامو بریزیم توی آتیش که بیشتر گُر بگیره … الان متوجه سطح اقتصادی ما شدید یا بیشتر مسئله رو بشکافم ؟ ♥آتیش بازی مبااااااااااااااااااارک♥

هستی

سلام عزیزم... عیدت مبارک..[قلب]